Bitumenes tetőzsindely, színes palaőrlemény fedőréteggel. Különböző színekben és formákban. Gyémánt, Téglány, Hódfarkú zsindely

A CharBit zsindely rétegfelépítése

– színes palazúzalék
– oxidált bitumen réteg
– üvegfátyol hordozóanyag
– oxidált bitumen réteg
– finom homokhintés